Universitatea Nicolae Titulescu

EN

Adresa

Calea Vacaresti, Nr. 185, Sect 4. Bucuresti

Telefoane

330.90.32; 330.90.76; 330.88.64; 330.89.58; Fax: 330.86.06

Email

lexetscientia@univnt.ro

______________

ISSN 1583-039x
e-ISSN 2066-1886

CNCSIS B +

Indexata in : EBSCO-CEEAS, CEEOL, INDEX COPERNICUS, vLex, DOAJ, Hein Online

Inclusa in : BRITISH LIBRARY, INTUTE LIBRARY CATALOG GEORGE TOWN GENAMICS

Open access statement

CC License

Notificare cu privire la protectia datelor personale

23 May 2018

NOTIFICARE CU PRIVIRE LA PROTECȚIA DATELOR PERSONALE PENTRU AUTORII DE STUDII PUBLICATE ÎN
LESIJ – LEX ET SCIENTIA INTERNATIONAL JOURNAL
 
 
Stimate Coleg,
 
Vă transmitem prezentul e-mail în legătură cu aplicarea de la 25 mai 2018 a prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului european și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor - în continuare „GDPR”).
Având în vedere faptul că ați publicat studii în revista LESIJ – Lex ET Scientia International Journal (în continuare „LESIJ”), considerăm că trebuie să aveți în vedere următoarele:

  • Universitatea deține unele date cu caracter personal ale dumneavoastră ca urmare a cedării drepturilor de autor asupra studiilor publicate: nume, prenume, grad didactic, afilierea instituțională, adresă e-mail, număr de telefon, adresă de corespondență.
  • Prelucrarea respectivelor date personale are în vedere comunicarea cu autorii în vederea publicării studiilor,  publicarea studiilor acceptate în LESIJ și indexarea revistei în baze de date internaționale.
  • Temeiul legal al prelucrării este: art. 9 alin. (2) lit. j) din GDPR: „prelucrarea este necesară (...) în scopuri de cercetare științifică (...), în baza dreptului Uniunii sau a dreptului intern”.
  • Termenul de prelucrare a acestor date personale: studiile au fost publicate și indexate în baze de date internaționale, fiind disponibile online (nume, prenume, grad didactic, afiliere instituțională, adresă e-mail). Celelalte date necesare pentru contactul cu autorii (număr de telefon, adresă de corespondență) sunt stocate în arhiva noastră electronică.
Dacă doriți să aflați mai multe informații despre GDPR și drepturile dumneavoastră, o puteți face accesând site-ul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – www.dataprotection.ro.
De asemenea, vă informăm că Universitatea nu promovează SPAM-ul, iar orice utilizator care a furnizat explicit adresa sa de e-mail pe unul dintre site-urile Universității (www.univnt.ro, cks.univnt.ro, constant.univnt.ro) poate opta pentru ștergerea acesteia din baza de date a site-ului, a platformei de emitere a newsletter-ului și, implicit, a instituției noastre.
În speranța că toate aceste informații v-au fost de folos, rămânem la dispoziția dumneavoastră pentru orice alte informații suplimentare pe care le-ați considera de cuviință.
Cu stimă,
 
 
 
OFIȚERUL PENTRU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
DIN CADRUL UNIVERSITĂȚII „NICOLAE TITULESCU”
dataprotection@univnt.ro