Universitatea Nicolae Titulescu

EN

Adresa

Calea Vacaresti, Nr. 185, Sect 4. Bucuresti

Telefoane

330.90.32; 330.90.76; 330.88.64; 330.89.58; Fax: 330.86.06

Email

lexetscientia@univnt.ro

______________

ISSN 1583-039x
e-ISSN 2066-1886

CNCSIS B +

Indexata in : EBSCO-CEEAS, CEEOL, INDEX COPERNICUS, vLex, DOAJ, Hein Online

Inclusa in : BRITISH LIBRARY, INTUTE LIBRARY CATALOG GEORGE TOWN GENAMICS

Open access statement

CC License

Lex ET Scientia International Journal - Juridical Series

LESIJ.JS

POLITICA EDITORIALĂ A REVISTEI


Obiectivul acestei politici editoriale este de a oferi explicații clare și îndrumări privind termenii editoriali și regulile privind procesul de selecție pentru LESIJ.JS. Toți membrii bordului editorial al LESIJ.JS sunt așteptați a se familiariza ei înșiși cu politicile subliniate și a respecta regulile și termenii procesului de selecție stabilite pentru această revistă.

Misiunea LESIJ.JS
LESIJ.JS este o revistă internațională înființată în scopul satisfacerii nevoii prezente de răspândire a noilor informații, idei și metode, practicienilor cât şi academicienilor din sfera științelor juridice. De asemenea, în paginile LESIJ.JS avem în intenție să găzduim studii ale studenților, masteranzilor și doctoranzilor în domeniul științelor juridice.
LESIJ.JS pune la dispoziție analize și comentarii în toate ramurile de drept.
LESIJ.JS oferă o platformă internațională pentru cercetările transfrontaliere în domeniul juridic. În primul rând aceasta privește depășirea limitelor ramurilor clasice ale dreptului (drept privat, drept public, drept constituțional, drept administrativ, drept european și drept internațional public) și crearea legăturilor între aceste ramuri, printre altele dintr-o perspectivă comparativă asupra dreptului. Revista își propune să facă loc contribuțiilor de gen nu doar ale cercetătorilor recunoscuți, ci și în mod special ale tinerilor cercetători permițându-le accesul în domeniul cercetărilor internaționale din domeniul dreptului.
LESIJ.JS este concepută să încurajeze interesul pentru toate materiile dreptului, cu accent asupra aspectelor teoretice și asupra vastelor probleme ce izvorăsc din relaționarea dreptului cu alte discipline.
LESIJ.JS pune la dispoziția practicienilor, judecătorilor, profesorilor, și studenților

Lex ET Scientia International Journal - Economic Series

LESIJ.ES

POLITICA EDITORIALĂ
Obiectivul acestei politici editoriale este de a oferi explicaţii clare şi îndrumări privind termenii editoriali şi regulile privind procesul de selecţie pentru LESIJ.ES. Toţi membrii bordului editorial al LESIJ.ES sunt aşteptaţi a se familiariza ei înşişi cu politicile subliniate şi a respecta regulile şi termenii procesului de selecţie stabilite pentru această revistă.

Misiunea LESIJ.ES
LESIJ.ES este o revistă internaţională, care, prin calitatea materialelor publicate, are un deosebit rol informativ.
LESIJ.ES publică lucrări de cercetare originale, articole, recenzii de carte, studii de caz şi anunţuri din sfera ştiinţelor economice.
Revista va conţine atât contribuţii ale unor personalităţi din mediul academic, cercetători, consultanţi, oameni de afaceri, cât şi ale tinerilor cercetători, doctoranzilor, masteranzilor şi studenţilor în domeniul ştiinţelor economice, permiţându-le accesul în domeniul cercetărilor internaţionale din domeniul economic.
LESIJ.ES pune la dispoziţie analize şi comentarii din toate domeniile economice, promovând o abordare interdisciplinară a fenomenului economic şi cercetările comparative.
LESIJ.ES oferă un forum pentru discuţii privind subiectele din domeniul economic puse sub semnul întrebării.

Domeniul de interes LESIJ.ES
Subiectele abordate în această revistă includ studii asupra următoarelor domenii, fără a se limitează la acestea:
- domeniul macroeconomic: dimensiunea macroeconomică a problemelor economice contemporane, rezultatele macroeconomice, creşterea economică şi dezvoltarea durabilă, dezechilibre macroeconomice şi politici ale ocupării şi inflaţiei, politici comerciale, integrare şi politici macroeconomice;
- domeniul administrării afacerilor (antreprenoriat, inteligenţa

Lex ET Scientia International Journal - Administrative Science Series

LESIJ.AS

POLITICA EDITORIALĂ A REVISTEI
Obiectivul acestei politici editoriale este de a oferi explicaţii clare şi îndrumări în legătură cu termenii editoriali şi regulile privind procesul de selecţie pentru LESIJ.GSS. Toţi membrii echipei editoriale LESIJ.GSS trebuie să se familiarizeze ei înşişi cu politicile asumate şi să respecte regulile şi termenii procesului de selecţie stabilite pentru această revistă.

Misiunea LESIJ.GSS
LESIJ.GSS este o revistă internaţională înfiinţată în scopul satisfacerii nevoii actuale de diseminare a noilor informaţii, idei şi metode, resimţită atât de practicienii cât şi de academicienii din sfera ştiinţelor sociale şi administrative. Intenţionăm să găzduim, în paginile LESIJ.GSS, studii ale studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor în domeniul ştiinţelor sociale şi administrative.
LESIJ.GSS pune la dispoziţie analize şi comentarii în toate ramurile ştiinţelor sociale şi administrative.
LESIJ.GSS oferă o platformă internaţională pentru cercetările transfrontaliere în domeniul ştiinţelor sociale şi administrative. În primul rând aceasta priveşte depăşirea limitelor ramurilor clasice ale ştiinţelor sociale şi administrative, urmărind o privire comparativă, de ansamblu asupra acestora. Revista îşi propune să facă loc contribuţiilor de gen nu doar ale cercetătorilor recunoscuţi, ci şi, în mod special, ale tinerilor cercetători, permiţându-le accesul la cercetările internaţionale din domeniul ştiinţelor sociale şi administrative.
LESIJ.GSS este menită să încurajeze interesul pentru toate ramurile ştiinţelor sociale şi administrative, cu accent asupra aspectelor teoretice şi asupra vastelor probleme ce izvorăsc din relaţionarea acestora cu alte discipline.
LESIJ.GSS pune la dispoziţia practicienilor, sociologilor, specialiştilor în domeniul administrativ,

Lex ET Scientia International Journal - IT Series

LESIJ.IT

POLITICA EDITORIALĂ

Obiectivul acestei politici editoriale este de a oferi explicaţii clare şi îndrumări privind termenii editoriali şi regulile privind procesul de selecţie pentru LESIJ.IT. Toţi membrii bordului editorial al LESIJ.IT sunt aşteptaţi a se familiariza ei înşişi cu politicile subliniate şi a respecta regulile şi termenii procesului de selecţie stabilite pentru această revistă.

Misiunea LESIJ.IT

LESIJ.IT este o revistă internaţională, care, prin calitatea materialelor publicate, are un deosebit rol informativ.
LESIJ.IT publică lucrări de cercetare originale, articole, recenzii de carte, studii de caz şi anunţuri din sfera ştiinţelor calculatoarelor şi informaticii.
Revista va conţine atât contribuţii ale unor personalităţi din mediul academic, cercetători, consultanţi, oameni de afaceri, cât şi ale tinerilor cercetători, doctoranzilor, masteranzilor şi studenţilor, permiţându-le accesul în domeniul cercetărilor internaţionale din domeniul informatic.
LESIJ.IT pune la dispoziţie analize şi comentarii promovând o abordare interdisciplinară a fenomenului informatic şi cercetărilor comparative.