Universitatea Nicolae Titulescu

EN

Adresa

Calea Vacaresti, Nr. 185, Sect 4. Bucuresti

Telefoane

330.90.32; 330.90.76; 330.88.64; 330.89.58; Fax: 330.86.06

Email

lexetscientia@univnt.ro

______________

ISSN 1583-039x
e-ISSN 2066-1886

CNCSIS B +

Indexata in : EBSCO-CEEAS, CEEOL, INDEX COPERNICUS, vLex, DOAJ, Hein Online

Inclusa in : BRITISH LIBRARY, INTUTE LIBRARY CATALOG GEORGE TOWN GENAMICS

Open access statement

CC License

LESIJ.AS

Lex ET Scientia International Journal - Administrative Science Series

POLITICA EDITORIALĂ A REVISTEI
Obiectivul acestei politici editoriale este de a oferi explicaţii clare şi îndrumări în legătură cu termenii editoriali şi regulile privind procesul de selecţie pentru LESIJ.GSS. Toţi membrii echipei editoriale LESIJ.GSS trebuie să se familiarizeze ei înşişi cu politicile asumate şi să respecte regulile şi termenii procesului de selecţie stabilite pentru această revistă.

Misiunea LESIJ.GSS
LESIJ.GSS este o revistă internaţională înfiinţată în scopul satisfacerii nevoii actuale de diseminare a noilor informaţii, idei şi metode, resimţită atât de practicienii cât şi de academicienii din sfera ştiinţelor sociale şi administrative. Intenţionăm să găzduim, în paginile LESIJ.GSS, studii ale studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor în domeniul ştiinţelor sociale şi administrative.
LESIJ.GSS pune la dispoziţie analize şi comentarii în toate ramurile ştiinţelor sociale şi administrative.
LESIJ.GSS oferă o platformă internaţională pentru cercetările transfrontaliere în domeniul ştiinţelor sociale şi administrative. În primul rând aceasta priveşte depăşirea limitelor ramurilor clasice ale ştiinţelor sociale şi administrative, urmărind o privire comparativă, de ansamblu asupra acestora. Revista îşi propune să facă loc contribuţiilor de gen nu doar ale cercetătorilor recunoscuţi, ci şi, în mod special, ale tinerilor cercetători, permiţându-le accesul la cercetările internaţionale din domeniul ştiinţelor sociale şi administrative.
LESIJ.GSS este menită să încurajeze interesul pentru toate ramurile ştiinţelor sociale şi administrative, cu accent asupra aspectelor teoretice şi asupra vastelor probleme ce izvorăsc din relaţionarea acestora cu alte discipline.
LESIJ.GSS pune la dispoziţia practicienilor, sociologilor, specialiştilor în domeniul administrativ, profesorilor, şi studenţilor în domeniul ştiinţelor sociale şi administrative analize ale unor subiecte de vârf din domeniu.
LESIJ.GSS oferă un forum pentru discuţii privind subiectele puse sub semnul întrebării in domeniul ştiinţelor sociale şi administrative.
LESIJ.GSS publică lucrări de cercetare originale, articole, recenzii de carte, studii de caz şi anunţuri din sfera ştiinţelor sociale şi administrative.
LESIJ.GSS încurajează cercetările comparative.
LESIJ.GSS prezintă rezultatele obţinute în domeniul ştiinţelor sociale şi administrative în România, realiizând în acelaşi timp un studiu comparativ cu situaţia existentă în afara ţării. Recent, editorii au încurajat contribuţiile din afara României, cu scopul de a acoperi studiul ştiinţelor sociale şi administrative din Europa Centrală si de Est.

Domeniul de interes LESIJ.GSS
Subiectele abordate în această revistă includ studii asupra următoarelor domenii (fără a se limita însă la acestea):
• teorii ale administraţiei publice
• administraţia publică în contextul integrării
• dreptul administraţiei publice şi securităţii sociale
• economia sectorului public
• paradigme ale explicaţiei sociologice
• sociologia organizaţiilor
• sociologia comunicării, opiniei publice şi mass-media
• sociologie juridică
• sociologie economică
• sociologie politică
• sociologia relaţiilor internaţionale
• comunicare interculturală şi integrare
• inovaţie socială
• educaţie şi schimbare socială

Procesul de selecţie
După primirea lucrărilor, Editorul va selecta minim doi membri ai echipei redacţionale pentru evaluarea studiului trimis. Evaluarea se face în mod confidenţial, identitatea autorului nefiind cunoscută experţilor evaluatori. Desemnarea evaluatorilor se face în funcţie de atribuţiile acestora şi de numărul de lucrări primite în decursul anului de către aceştia. Ca membri ERB, experţii sunt aşteptaţi să evalueze lucrările trimise către ei intr-o manieră detaliată şi pertinentă. Furnizând comentarii constructive, chiar dacă lucrarea nu este, în opinia lor, aptă pentru a fi publicată, evaluatorul ajută în fapt autorul studiului. Evaluarea este dublă şi confidenţială. Astfel, studiul este evaluat de doi experţi, aceştia necunoscând identitatea autorului. De asemenea, nici autorul nu cunoaşte identitatea evaluatorilor. Evaluatorul are dreptul de a ieşi din anonimat prin semnarea formularului de evaluare.
Pentru a asigura calitatea superioară a lucrării publicate, LESIJ.GSS foloseşte un grup de experţi care să evalueze lucrările înscrise. Toate înscrierile pentru LESIJ.GSS vor fi primite electronic. După primirea de către Editor a lucrării, o copie a acesteia, împreună cu ,,Formularul de evaluare a lucrării” vor fi trimise fiecărui expert selectat pentru lucrare. Conform “ghidului autorului”, nicio referire cu privire la numele sau afilierea autorilor nu trebuie să se regăsească în conţinutul propriu-zis al lucrării, editorul urmând a depune toate eforturile pentru ca lucrarea să nu ajungă astfel la corectori. Este responsabilitatea evaluatorilor să notifice Editorul cu privire la orice referire la numele autorului care s-ar regăsi în conţinutul lucrării.
(Notă : În situaţia în care corectorul  descoperă o oarecare familiarizare cu identitatea autorilor lucrării înscrise, acesta/aceasta trebuie să notifice Editorul aşa încât asigurarea integrităţii dublei corecturi să nu fie compromisă.) 

Responsabilitatea evaluatorilor
Membrii echipei redacţionale al LESIJ.GSS vor evalua maxim 6-8 lucrări pe an. Aceştia vor trimite electronic formularul de evaluare către Editor în 2-4 săptămâni de la momentul primirii lucrării. Corecturile trebuie să fie detaliate şi constructive, iar evaluatorul se va abţine de la a face orice fel de comentarii neprofesionale de genul ,,studenţii mei ar face un articol mai bun decât acest studiu”. Dacă, în opinia evaluatorului, lucrarea nu este aptă pentru publicare, acesta va pune la dispoziţia autorului toate comentariile care să justifice din ce motive studiul nu este acceptat spre publicare. Acesta este un serviciu profesional pe care îl facem colegilor noştri cu scopul îmbunătăţirii întregii calităţi a muncii în domeniul vizat. Toate comentariile sunt comunicate autorilor fără dezvăluirea identităţii din moment ce este vorba de o corectură-dubla confidenţială.

Recenzia de carte
LESIJ.GSS invită membrii lumii academice din domeniul ştiinţelor sociale şi administrative să expedieze recenzii ale unor tratate profesionale, cursuri universitare sau monografii din ţară şi din străinătate.
Regulile unei recenzii de carte sunt următoarele:
• recenzia nu trebuie să depăşească 1.500 de cuvinte;
• în cadrul recenziei se vor evidenţia punctele tari şi cele slabe ale lucrării recenzate;
• se vor evalua implicaţiile lucrării în cadrul ramurii ştiinţelor sociale şi administrative căreia i se adresează  autorul;
• criticile au un rol constructiv şi se impun a fi pertinente; nu sunt admise recenzii în care evaluatorul trece sumar în revistă cuprinsul lucrării;
• vor fi avute în vedere maniera de prezentare a informaţiei, acurateţea, relevanţa şi necesitatea studiului;
• recenziile trebuie să includă titlul cărţii, editura, data publicării, numărul de pagini, costul(dacă apare), şi codul ISBN;
• fiecare recenzie trebuie să fie însoţită de o scurtă biografie a evaluatorului.

Studiile de caz
LESIJ.GSS încurajează de asemenea redactarea unor studii de caz desprinse din practica ştiinţelor sociale şi administrative. Studiul de caz este necesar a se finaliza prin concluzii care să conducă la posibilitatea oferirii unor soluţii în domeniu.

Indexare BDI (baze de date internaţionale)
LESIJ.GSS este indexată EBSCOhost, respectiv DOAJ (Directory of Open Access Journals).
LESIJ.GSS este o publicaţie oficială a Universităţii ,,Nicolae Titulescu”. Pentru detalii despre Universitatea noastră vă rugăm să vizitaţi www.univnt.ro.

Lucrările (precum şi orice alte întrebări) vor fi expediate către:
Oana Simona Hudea, Editor LESIJ.GSS
e-mail:simona.hudea.lesij@univnt.ro
Viorel Cornescu, Editor asociat pentru LESIJ.GSS
e-mail:viorel.cornescu.lesij@univnt.ro

NOUTATI

 1. Calendar evaluare ARACIS

  A fost stabilit calendarul vizitei de evaluare instituțională

 2. Proceedings of the International Conference CKS in Index Copernicus Journals Master List 2012

  Ne face o deosebită plăcere să vă informăm că

 3. CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ ANUALĂ ÎN DOMENIUL AFACERILOR, ȘTIINȚELOR JURIDICE ȘI ECONOMICE

  5-8 MAI 2014, ATENA, GRECIA

 4. INTCESS14 CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI ȘI A ȘTIINȚELOR SOCIALE

  Website: http://www.intcess14.org/

 5. Probleme practice in aplicarea NOULUI COD DE PROCEDURA CIVILA conferinta dialog

 6. Comunicat premii Constant 2013

  In perioada 19-20 aprilie 2013 s-a

 7. Conferinte internationale - apeluri deschise 2013

  Avem plăcerea de a anunța deschiderea următoarelor

 8. Premierea rezultatelor cercetarii 2012

  Universitatea Nicolae

 9. Multumiri evaluatorilor si colaboratorilor LESIJ pentru anul 2012

  Colectivul redacțional adresează sincere mulțumiri

 10. LESIJ, indexată HeinOnline Database

  LESIJ a fost indexata în baza de date Hein

 11. Urmatorul volum LESIJ (nr. XIX, vol. 2/2012)

  LESIJ nr. XIX, vol. 2/2012,

 12. LESIJ, indexată CEEOL Database

  LESIJ a fost indexată în baza

 13. CKS-eBook 2009 indexat EBSCO-CEEAS Database

  CKS-eBook 2009,

 14. LESIJ, acreditată CNCSIS in categoria B+

  Ca urmare a metodologiei de evaluare

 15. Urmatorul volum LESIJ (nr. XVI, vol. 2/2009)

  LESIJ nr. XVI, vol. 2/2009, va avea în continutul

 16. Profesor Hans-Heinrich Jescheck, Requiescat in pace!

  Cu deosebit regret, vă comunicăm

 17. LESIJ, indexată EBSCO-CEEAS

  LESIJ a fost indexată în baza

 18. Conferinţa CNCSIS 11, Timişoara, 7-9 mai 2009

  Consiliul National al Cercetarii Stiintifice din

 19. Congresul Internaţional de Drept Penal, Istambul, 20-27.09.2009, ediţia a XVIII-a

  În perioada 20-27 septembrie 2009, în organizarea

 20. Conferinta regională a Asociaţiei Internaţionale de Drept Penal, Budapesta, 30.04-2.05.2009

  În perioada 30 aprilie-2 mai 2009 se va desfăşura

 21. Schimbări ale colectivului redacţional

  Ca urmare a Hotărârii Senatului