Universitatea Nicolae Titulescu

EN

Adresa

Calea Vacaresti, Nr. 185, Sect 4. Bucuresti

Telefoane

330.90.32; 330.90.76; 330.88.64; 330.89.58; Fax: 330.86.06

Email

lexetscientia@univnt.ro

______________

ISSN 1583-039x
e-ISSN 2066-1886

CNCSIS B +

Indexata in : EBSCO-CEEAS, CEEOL, INDEX COPERNICUS, vLex, DOAJ, Hein Online

Inclusa in : BRITISH LIBRARY, INTUTE LIBRARY CATALOG GEORGE TOWN GENAMICS

Open access statement

CC License

Instructiuni de editare | Drept

Lex ET Scientia International Journal - Juridical Series

I.Originalitate și drepturi de autor.
Vă rugăm să tineți cont de faptul că înscrierile simultane nu sunt acceptate. Înscrierea unei lucrări este interpretată ca o declarație de certificare ca nicio altă publicație nu iși exercită drepturile de autor asupra niciunei părți din lucrare și nici nu se află sub revizuirea niciunei alte publicații formale. Vă rugam să urmăriți următoarele puncte importante privind drepturile de autor :
1. Originalitatea lucrărilor. Numai lucrările ORIGINALE și NEPUBLICATE ANTERIOR vor fi acceptate pentru publicare. După acceptarea lucrării dvs, vi se va cere să semnați o declarație prin care să garantați faptul că lucrarea dvs este originală și nu a fost supusă publicării sau editării în altă parte. Toate drepturile de autor, inclusiv traducerea materialului publicat în alte limbi străine, sunt rezervate de către editor, LESIJ.  După transferarea dreptului de autor către editor, nicio parte din lucrare nu va putea fi reprodusă fără acordul scris al editorului.
2. Revizuirea lucrării. LESIJ nu va publica o lucrare care constituie versiunea ,,revizuită” a unei lucrări pe care ați publicat-o în altă parte. În timp ce lucrarea dvs. trebuie să fie cu siguranță bazată pe aceleași informații și cercetări ca și altă lucrare publicată de dvs., lucrarea pe care o înscrieți la LESIJ trebuie să fie bazată cu alte cuvinte pe o muncă complet nouă și originală, NU trebuie să aibă același cuprins(conținut) sau formatare ca și altă lucrare anterior publicată de dvs.
3. Obținerea acordului pentru imagini deținute sub titlul de drept de autor. Este responsabilitatea DVS. să obțineți permisiunea scrisă în vederea includerii oricărei imagini deținute sub titlu de drept de autor (fie că este vorba de capturi de ecran [de exemplu, o capturare a unei pagini a web site-ului unei companii, capturarea unei scene dintr-un film, joc, etc., forme, tabele, grafice] în lucrarea dvs. Deținătorul dreptului de autor TREBUIE își dea acordul și să semneze formularul LESIJ de permisiune înainte ca LESIJ să își dea acordul de a include imagini în lucrarea dvs. Pentru a obține o copie a formularului de acordare a permisiunii, va rugăm să contactați Editorul Șef al revistei (mircea.damaschin.lesij@univnt.ro / damaschin.mircea@gmail.com).
NOTĂ IMPORTANTĂ : Din moment ce obținerea permisiunii poate lua o perioadă semnificativă de timp, este foarte important să începeți acest proces cât mai curând cu putință.
4. Taxe de acordare a permisiunii. Subsecvent punctului anterior, dacă deținătorul dreptului de autor a unui imagini solicită o singură dată taxa de acordare a permisiunii, LESIJ va fi de acord să publice imaginea, cu condiția ca autorul să plătească taxa. Oricum, LESIJ NU va fi de acord să publice orice altă imagine deținută sub titlu de drept de autor pentru care se cere o taxă de permisiune pentru fiecare publicare subsecventă a imaginii.
5. Marca de utilizare. Toate mărcile utilizate în lucrarea dvs. TREBUIE să fie creditate de proprietarul lor, ori să fie acordată permisiunea scrisă de a utiliza numele său.

II. Stilul
Lucrările vor fi scrise în întregime atât în limba Engleză cât și în limba Română; pentru autorii din străinătate, redacția va asigura traducerea manuscriselor în limba română; trebuie să conțină minim 4000 și maxim 12000 de cuvinte și trebuie să îndeplinească cu exactitate instrucțiunile de mai jos.
Lucrările care nu îndeplinesc condițiile de formatare descrise mai jos vor fi returnate autorilor și vor fi luate în considerare pentru revizuirea finală când vor îndeplini standardele menționate.
Lucrările trebuie să fie scrise în mod clar, concis, fără ambiguități.
Configurarea paginii : Marginile textului : jos – 2.5 cm; sus – 2,5 cm; dreapta – 2.5 cm; stânga – 2.5 cm; formatul paginii A4. Textul va fi scris cu o distanța între rânduri de un singur spațiu, aliniere ,,justify”.
Structura Lucrării și Detalii de Formatare :
Autorii trebuie să trimită două documente cu următoarele detalii :
1. Coperta lucrării
TITLUL LUCRĂRII (centrat, bold, Times, 14, CAPS LOOK)
(SPAȚIU, TIMES, 14)
Numele și prenumele autorului(centrat, Times, bold, 12)
Afilierea (centrat, Times, bold, 12)
2. Documentul propriu-zis
TITLUL LUCRĂRII (centrat, bold, Times, 14, CAPS LOOK)
(SPAȚIU, Times, 14)
Abstract (Times, bold, 11)
Nu mai mult de 300 de cuvinte. Abstractul va trebui să specifice cu claritate scopul lucrării și obiectivele urmărite de autor prin studiul său. Scris în Times, 11, italic.
(Spațiu, Times, 11)
Cuvinte cheie : 5 cuvinte cheie care să definească subiectul abordat în lucrare. Scris în Times, 11, italic.
(Dublu spațiu, Times, 14)
Introducere (Times, bold, 14)
Introducerea va avea cel mult o pagină, oricum nu mai puțin de jumătate de pagină. Textul trebuie să evidențieze răspunsul la 4 întrebari. (1) Ce subiect acoperă lucrarea? (2) De ce este important subiectul studiat? (3) Cum intenționează să răspundă autorul acestui subiect? (4) Care este legătura dintre lucrare și literatura deja specializată? Această secțiune introductivă trebuie să fie scrisă clar, și orice confuzie în comunicarea celor patru răspunsuri poate fi cauza respingerii lucrării. (Times, 12).
(SPAȚIU, Times, 14).
Referiri la literatura de specialitate (Times, bold, 14)
Această secțiune trebuie să cuprindă referiri către literatura de specialitate, compată cu subiectul lucrării, evidențiindu-se contribuțiile cele mai importante și mai relevante în baza cărora autorul își argumentează lucrarea. În procesul de revizuire vor fi luate în considerare trimiterile către lucrările publicate în revistele internaționale recunoscute de comunitatea  științifică. Această secțiune trebuie să sublinieze faptul că autorul este familiarizat cu nivelul de cunoștințe din domeniul studiat, că este suficient de informat din punct de vedere științific așa încât să poată avea o opinie pertinentă asupra chestiunilor studiate. (Times, 12).
(SPAȚIU, Times, 14).
Bază teoretică (Times, bold, 14)
Această secțiune prezintă (dacă este cazul) instrumentele teoretice utilizate : modele, formule de calcul. De asemenea, se va face referire și asupra oricăror potențiale date statistice, tot astfel si sursele si modul de procesare. (Times, 12).
(SPAȚIU, Times, 14).
Conținutul lucrării (titlul depinzând de specificul subiectului abordat) (Times, bold, 14)
În această secțiune (ori în setul de secțiuni, după cum este cazul) autorul va prezenta și susține ideile pe care acesta intenționează să le transmită prin intermediul lucrării.
(Times, 12).
(SPAȚIU, Times, 14).
Concluzii (Times, bold, 14)
Concluziile lucrării vor trebui să acopere trei elemente : (1) să rezume principalele rezultate; (2) asumarea implicațiilor unor asemenea rezultate; (3) sugestii pentru viitoare cercetări. (Times, 12)
(SPAȚIU DUBLU, Times, 14).
Referințe bibliografice (Times, bold, 12)
Referințele vor fi scrise în concordanță cu Chicago Manual of Style.  Autorii vor vizita http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html pentru instrucțiuni rapide. (Times, 10). Referințele sunt obligatorii. Notele de subsol nu sunt acceptate, doar notele de final (endnotes) unde este cazul.

III.Probleme editoriale
Vă rugăm să expediați lucrarea Editorului Șef, în vederea unei posibile publicări, prin e-mail, ca fișier atașat în Microsoft Word. Conținutul propriu-zis al e-mailului va conține atât titlul lucrării, cât și numele și adresele tuturor autorilor. Lucrările trebuie trimise în limba Engleză, respectiv în limba Română. Pentru autorii străini traducerea studiilor, în măsura în care acestea sunt admise la publicare, se va realiza de către redacția LESIJ.JS.
Vă rugăm să țineți cont de faptul că nici numele dvs. și nici numele coautorilor nu vor fi incluși in altă parte a lucrării în afară de coperta lucrării.

IV.Procesul de selecție.
Pentru a asigura calitatea superioară a materialului publicat, această revistă folosește un grup de experți pentru a revizui lucrarea înscrisă. După primirea lucrării, doi specialiști sunt selectați din cadrul bordului redacțional al revistei. Alegerea specialistilor se va face în funcție de aria particulară de expertiză a acestora. Vă rugăm să țineți cont de faptul că returnarea lucrării către autor(i) pentru corectare nu garantează publicarea lucrării.  Decizia finală se va baza pe comentariile celor ce se ocupă de selecție după cea de-a doua revizuire a lucrării.

V.  Corespondența.
Un  e-mail de confirmare referitor la primirea lucrării vă va fi prompt trimis. Procesul de selecție va dura aproximativ 12 – 16 săptămâni, iar autorul va fi notificat cu privire la posibilitatea publicării lucrării de îndată ce procesul de selectare este complet. Întreaga corespondență va fi adresată primului autor dintre autorii lucrării. Este responsabilitatea primului autor de a comunica cu ceilalți autori.
Dacă lucrarea va fi acceptată pentru publicare, va fi remisă editorului unde va fi redactată. Apoi, vă va fi trimisă o copie a lucrării pentru a fi corectată. Vi se va cere sa returnați lucrarea editorului înăuntrul a  48 de ore.

VI.Recenzie de carte (opțional)
Dacă includeți recenzia unei lucrări de specialitate constând într-un tratat, curs sau monografie, pentru o posibilă includere în revistă, vă rugăm să vă asigurați că îndepliniți următoarele condiții :
- recenziile de carte nu trebuie să depășească 1.500 de cuvinte; recenziile trebuie evidențieze ideile de bază (punctele tari și punctele slabe) ale cărții;
- recenziile trebuie să evalueze modul de abordare a subiectului tratat, relevant pentru specificul revistei; recenziile trebuie să critice și să evalueze constructiv munca autorului și nu doar să redea lista conținutului capitolelor;
- modul de scriere, acuratețea, relevanța și necesitatea recenziei vor fi analizate;
Recenziile trebuie să includă titlul cărții, editura, data publicării, numărul de pagini, prețul (dacă apare), și codul ISBN. Fiecare înscriere trebuie să fie însoțită de o scurtă biografie a recenzorului.

VII.Studii de caz (opțional)
Dacă înscrieți un studiu de caz bazat pe jurisprudența națională sau internațională relevantă pentru specificul revistei, trebuie să puneți la dispoziție informații adecvate privitoare la tematica studiului, indicarea sursei bibliografice sau, dupa caz, a autorității judiciare analizate.
Toate înscrierile și întrebările vor fi adresate către
Mircea Damaschin, Editor-Șef pentru LESIJ
e-mail : mircea.damaschin.lesij@univnt.ro sau damaschin.mircea@gmail.com
Norel NEAGU, Editor Asociat pentru LESIJ.JS
e-mail : norel.neagu.lesij@univnt.ro

NOUTATI

 1. 2019

  Dear Authors, Dear Members of the

 2. Notificare cu privire la protectia datelor personale

  NOTIFICARE CU PRIVIRE LA PROTECȚIA DATELOR

 3. Revista Romana de Dreptul Proprietatii Intelectuale

  Revista Română

 4. Herman Van Rompuy, fostul Presedinte al Consiliului European, este ales noul Presedinte al CIFE

  Suntem bucurosi sa va aducem la

 5. Deschiderea unui nou an judiciar la Curtea Europeana a Drepturilor Omului - invitat de onoare profesorul Koen Lenaerts

  La data de 26 ianuarie 2018, Curtea Europeana a Drepturilor

 6. Impresii după ceremonia de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa domnului profesor Koen LENAERTS

  Astfel cum v-am promis în știrea publicată

 7. Acordare distinctie Doctor Honoris Causa

  Universitatea “Nicolae Titulescu” este

 8. Alegerea domnului profesor Corneliu Birsan ca membru corespondent al Academiei Romane

  La început de nou an universitar, revenim cu

 9. Calendar evaluare ARACIS

  A fost stabilit calendarul vizitei de evaluare instituțională

 10. Proceedings of the International Conference CKS in Index Copernicus Journals Master List 2012

  Ne face o deosebită plăcere să vă informăm că

 11. CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ ANUALĂ ÎN DOMENIUL AFACERILOR, ȘTIINȚELOR JURIDICE ȘI ECONOMICE

  5-8 MAI 2014, ATENA, GRECIA

 12. INTCESS14 CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI ȘI A ȘTIINȚELOR SOCIALE

  Website: http://www.intcess14.org/

 13. Probleme practice in aplicarea NOULUI COD DE PROCEDURA CIVILA conferinta dialog

 14. Comunicat premii Constant 2013

  In perioada 19-20 aprilie 2013 s-a

 15. Conferinte internationale - apeluri deschise 2013

  Avem plăcerea de a anunța deschiderea următoarelor

 16. Premierea rezultatelor cercetarii 2012

  Universitatea Nicolae

 17. Multumiri evaluatorilor si colaboratorilor LESIJ pentru anul 2012

  Colectivul redacțional adresează sincere mulțumiri

 18. LESIJ, indexată HeinOnline Database

  LESIJ a fost indexata în baza de date Hein

 19. Urmatorul volum LESIJ (nr. XIX, vol. 2/2012)

  LESIJ nr. XIX, vol. 2/2012,

 20. LESIJ, indexată CEEOL Database

  LESIJ a fost indexată în baza

 21. CKS-eBook 2009 indexat EBSCO-CEEAS Database

  CKS-eBook 2009,

 22. LESIJ, acreditată CNCSIS in categoria B+

  Ca urmare a metodologiei de evaluare

 23. Urmatorul volum LESIJ (nr. XVI, vol. 2/2009)

  LESIJ nr. XVI, vol. 2/2009, va avea în continutul

 24. Profesor Hans-Heinrich Jescheck, Requiescat in pace!

  Cu deosebit regret, vă comunicăm

 25. LESIJ, indexată EBSCO-CEEAS

  LESIJ a fost indexată în baza

 26. Conferinţa CNCSIS 11, Timişoara, 7-9 mai 2009

  Consiliul National al Cercetarii Stiintifice din

 27. Congresul Internaţional de Drept Penal, Istambul, 20-27.09.2009, ediţia a XVIII-a

  În perioada 20-27 septembrie 2009, în organizarea

 28. Conferinta regională a Asociaţiei Internaţionale de Drept Penal, Budapesta, 30.04-2.05.2009

  În perioada 30 aprilie-2 mai 2009 se va desfăşura

 29. Schimbări ale colectivului redacţional

  Ca urmare a Hotărârii Senatului