Universitatea Nicolae Titulescu

EN

Adresa

Calea Vacaresti, Nr. 185, Sect 4. Bucuresti

Telefoane

330.90.32; 330.90.76; 330.88.64; 330.89.58; Fax: 330.86.06

Email

lexetscientia@univnt.ro

______________

ISSN 1583-039x
e-ISSN 2066-1886

CNCSIS B +

Indexata in : EBSCO-CEEAS, CEEOL, INDEX COPERNICUS, vLex, DOAJ, Hein Online

Inclusa in : BRITISH LIBRARY, INTUTE LIBRARY CATALOG GEORGE TOWN GENAMICS

Open access statement

CC License

LESIJ.JS

Lex ET Scientia International Journal - Juridical Series

POLITICA EDITORIALĂ A REVISTEI


Obiectivul acestei politici editoriale este de a oferi explicații clare și îndrumări privind termenii editoriali și regulile privind procesul de selecție pentru LESIJ.JS. Toți membrii bordului editorial al LESIJ.JS sunt așteptați a se familiariza ei înșiși cu politicile subliniate și a respecta regulile și termenii procesului de selecție stabilite pentru această revistă.

Misiunea LESIJ.JS
LESIJ.JS este o revistă internațională înființată în scopul satisfacerii nevoii prezente de răspândire a noilor informații, idei și metode, practicienilor cât şi academicienilor din sfera științelor juridice. De asemenea, în paginile LESIJ.JS avem în intenție să găzduim studii ale studenților, masteranzilor și doctoranzilor în domeniul științelor juridice.
LESIJ.JS pune la dispoziție analize și comentarii în toate ramurile de drept.
LESIJ.JS oferă o platformă internațională pentru cercetările transfrontaliere în domeniul juridic. În primul rând aceasta privește depășirea limitelor ramurilor clasice ale dreptului (drept privat, drept public, drept constituțional, drept administrativ, drept european și drept internațional public) și crearea legăturilor între aceste ramuri, printre altele dintr-o perspectivă comparativă asupra dreptului. Revista își propune să facă loc contribuțiilor de gen nu doar ale cercetătorilor recunoscuți, ci și în mod special ale tinerilor cercetători permițându-le accesul în domeniul cercetărilor internaționale din domeniul dreptului.
LESIJ.JS este concepută să încurajeze interesul pentru toate materiile dreptului, cu accent asupra aspectelor teoretice și asupra vastelor probleme ce izvorăsc din relaționarea dreptului cu alte discipline.
LESIJ.JS pune la dispoziția practicienilor, judecătorilor, profesorilor, și studenților în drept analize în cele mai importante subiecte din domeniul dreptului.
LESIJ.JS oferă un forum pentru discuții privind subiectele puse sub semnul întrebării in domeniul dreptului.
LESIJ.JS publică lucrări de cercetare originale, articole, recenzii de carte, studii de caz și anunțuri din sfera științelor juridice.
LESIJ.JS încurajează cercetările comparative.
LESIJ.JS prezintă realizările științelor juridice și detaliază legislația din România și străinătate. Recent, editorii au încurajat contribuțiile din afara României, cu scopul de a acoperi studiul științelor juridice din Europa Centrală si de Est.

Domeniul de interes LESIJ.JS
Subiectele abordate în această revistă includ studii asupra următoarelor domenii (dar nu se limitează la acestea):
• sistemul justiţiei şi reformarea acestuia
• drept, societate civilă și conducere economică transnațională
• drept european în context social, cultural, politic și economic
• relația dintre drept, politică și legitimitate
• noi tipuri de reglementări privind dreptul muncii, protecția consumatorului, individului și mediului
• cercetări și analize în domeniul studiilor socio-legale, psihologia dreptului, criminologie și studii de justiție socială
• analize și discuții în dreptul afacerilor, incluzând în mare atât Dreptul Comunitătii Europene, cât și Dreptul Statelor Membre și al altor state europene.
• analize de drept constituțional și administrativ în stagiul crucial al integrării europene și al dezvoltării dreptului
• examinarea sistemelor de drept ale Statelor Membre ale Comunităţii Europene
• protecția drepturilor omului și protecția împotriva discriminării, deschidere și transparență, politică fiscală și monetară, și rolul reglementărilor statului contemporan și al Uniunii Europene
• dezvoltarea Dreptului Privat European
• dreptul internetului și al proprietății intelectuale
• posibilități de soluționare a litigiilor
• drept internațional umanitar

Procesul de selecție
După primirea lucrărilor, Editorul va selecta minim doi membri ai bordului redacţional pentru evaluarea studiului trimis. Evaluarea se face în mod confidenţial, identitatea autorului nefiind cunoscută experţilor evaluatori. Desemnarea evaluatorilor se face în funcție de atribuțiile acestora şi de numărul de lucrări primite în decursul anului de către aceştia. Ca membri ERB, experţii sunt așteptați să evalueze lucrările trimise către ei intr-o manieră detaliată şi pertinentă. Furnizând comentarii constructive, chiar dacă lucrarea nu este, în opinia lor, aptă pentru a fi publicată, evaluatorul ajută în fapt autorul studiului. Evaluarea este dublă şi confidenţială. Astfel, studiul este evaluat de doi experţi, aceştia necunoscând identitatea autorului. De asemenea, nici autorul nu cunoaşte identitatea evaluatorilor. Evaluatorul are dreptul de a ieşi din anonimat prin semnarea formularului de evaluare.
Pentru a asigura calitatea superioară a lucrării publicate, LESIJ.JS folosește un grup de experți care să evalueze lucrările înscrise. Toate înscrierile pentru LESIJ.JS vor fi primite electronic. După primirea de către Editor a lucrării, o copie a acesteia, împreună cu ,,Formularul de evaluare a lucrării” vor fi trimise fiecărui expert selectat pentru lucrare. Conform “ghidului autorului”, nicio referire cu privire la numele sau afilierea autorilor nu trebuie să se regăsească în conținutul propriu-zis al lucrării, editorul urmând a depune toate eforturile pentru ca lucrarea să nu ajungă astfel la corectori. Este responsabilitatea evaluatorilor să notifice Editorul cu privire la orice referire privitoare la numele autorului care s-ar regăsi în conținutul lucrării.
(Notă : În situația în care corectorul  descoperă o oarecare familiarizare cu identitatea autorilor lucrării înscrise, acesta/aceasta trebuie să notifice Editorul așa încât asigurarea integrității dublei corecturi să nu fie compromisă.) 

Responsabilitatea evaluatorilor
Membrii bordului redacţional al LESIJ.JS vor evalua maxim 6-8 lucrări pe an. Aceştia vor trimite electronic formularul de evaluare către Editor în 2-4 săptămâni de la momentul primirii lucrării. Corecturile trebuie să fie detaliate și constructive, iar evaluatorul se va abţine de la a face orice fel de comentarii neprofesionale de genul ,,studenții mei ar face un articol mai bun decât acest studiu”. Dacă, în opinia evaluatorului, lucrarea nu este aptă pentru publicare, acesta va pune la dispoziția autorului toate comentariile care să justifice din ce motive studiul nu este acceptat spre publicare. Acesta este un serviciu profesional pe care îl facem colegilor noștri cu scopul îmbunătățirii întregii calități a muncii în materia noastră. Toate comentariile sunt comunicate autorilor fără dezvăluirea identității din moment ce este vorba de o corectură-dubla confidențială.

Recenzia de carte
LESIJ.JS invită membrii lumii academice juridice să expedieze recenzii ale unor tratate profesionale, cursuri universitare sau monografii din ţară şi din străinătate.
Regulile unei recenzii de carte sunt următoarele:
• recenzia nu trebuie să depășească 1.500 de cuvinte;
• în cadrul recenziei se vor evidenţia punctele tari şi cele slabe ale lucrării recenzate;
• se va evalua implicaţiile lucrării în cadrul ramurii de drept căreia i se adresează  autorul;
• criticile au un rol constructiv şi se impun a fi pertinente; nu sunt admise recenzii în care evaluatorul trece sumar în revistă cuprinsul lucrării;
• vor fi avute în vedere maniera de prezentare a informaţiei, acuratețea, relevanța și necesitatea studiului;
• recenziile trebuie să includă titlul cărții, editura, data publicării, numărul de pagini, costul(dacă apare), și codul ISBN;
• fiecare recenzie trebuie să fie însoțită de o scurtă biografie a evaluatorului.

Studiile de caz
LESIJ.JS încurajează de asemenea redactarea unor studii de caz, în baza soluţiilor desprinse din practica judiciară. Studiile de caz vor aborda probleme controversate jurisprudenţiale, a căror soluţionare este necesară pentru unitara aplicare a legilor. Studiul de caz este necesar a se finaliza prin concluzii care să conducă la posibilitatea oferirii unor soluţii.

Indexare BDI (baze de date internaţionale)
LESIJ.JS este indexată EBSCOhost, respectiv DOAJ (Directory of Open Access Journals).
LESIJ.JS este o publicație oficială a Universității ,,Nicolae Titulescu”. Pentru detalii despre Universitatea noastră vă rugăm să vizitați www.univnt.ro.

Lucrările (precum şi orice alte întrebări) vor fi expediate către:

Mircea Damaschin, Editor-şef LESIJ
e-mail:mircea.damaschin.lesij@univnt.ro sau damaschin.mircea@gmail.com

Norel Neagu, Editor asociat pentru LESIJ.JS e-mail: norel.neagu.lesij@univnt.ro

NOUTATI

 1. Calendar evaluare ARACIS

  A fost stabilit calendarul vizitei de evaluare instituțională

 2. Proceedings of the International Conference CKS in Index Copernicus Journals Master List 2012

  Ne face o deosebită plăcere să vă informăm că

 3. CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ ANUALĂ ÎN DOMENIUL AFACERILOR, ȘTIINȚELOR JURIDICE ȘI ECONOMICE

  5-8 MAI 2014, ATENA, GRECIA

 4. INTCESS14 CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI ȘI A ȘTIINȚELOR SOCIALE

  Website: http://www.intcess14.org/

 5. Probleme practice in aplicarea NOULUI COD DE PROCEDURA CIVILA conferinta dialog

 6. Comunicat premii Constant 2013

  In perioada 19-20 aprilie 2013 s-a

 7. Conferinte internationale - apeluri deschise 2013

  Avem plăcerea de a anunța deschiderea următoarelor

 8. Premierea rezultatelor cercetarii 2012

  Universitatea Nicolae

 9. Multumiri evaluatorilor si colaboratorilor LESIJ pentru anul 2012

  Colectivul redacțional adresează sincere mulțumiri

 10. LESIJ, indexată HeinOnline Database

  LESIJ a fost indexata în baza de date Hein

 11. Urmatorul volum LESIJ (nr. XIX, vol. 2/2012)

  LESIJ nr. XIX, vol. 2/2012,

 12. LESIJ, indexată CEEOL Database

  LESIJ a fost indexată în baza

 13. CKS-eBook 2009 indexat EBSCO-CEEAS Database

  CKS-eBook 2009,

 14. LESIJ, acreditată CNCSIS in categoria B+

  Ca urmare a metodologiei de evaluare

 15. Urmatorul volum LESIJ (nr. XVI, vol. 2/2009)

  LESIJ nr. XVI, vol. 2/2009, va avea în continutul

 16. Profesor Hans-Heinrich Jescheck, Requiescat in pace!

  Cu deosebit regret, vă comunicăm

 17. LESIJ, indexată EBSCO-CEEAS

  LESIJ a fost indexată în baza

 18. Conferinţa CNCSIS 11, Timişoara, 7-9 mai 2009

  Consiliul National al Cercetarii Stiintifice din

 19. Congresul Internaţional de Drept Penal, Istambul, 20-27.09.2009, ediţia a XVIII-a

  În perioada 20-27 septembrie 2009, în organizarea

 20. Conferinta regională a Asociaţiei Internaţionale de Drept Penal, Budapesta, 30.04-2.05.2009

  În perioada 30 aprilie-2 mai 2009 se va desfăşura

 21. Schimbări ale colectivului redacţional

  Ca urmare a Hotărârii Senatului