Universitatea Nicolae Titulescu

EN

Adresa

Calea Vacaresti, Nr. 185, Sect 4. Bucuresti

Telefoane

330.90.32; 330.90.76; 330.88.64; 330.89.58; Fax: 330.86.06

Email

lexetscientia@univnt.ro

______________

ISSN 1583-039x
e-ISSN 2066-1886

CNCSIS B +

Indexata in : EBSCO-CEEAS, CEEOL, INDEX COPERNICUS, vLex, DOAJ, Hein Online

Inclusa in : BRITISH LIBRARY, INTUTE LIBRARY CATALOG GEORGE TOWN GENAMICS

Open access statement

CC License

Colegiul de redactie

 

Colegiul de redactie | Drept

Colegiul de redactie | Economie

Colegiul de redactie | Stiinte Administrative

Colegiul de redactie | IT

Lex ET Scientia International Journal
ISSN: 1583-039X
e-ISSN: 2066-1886

   
Publicaţie editată de Universitatea "Nicolae Titulescu" din Bucureşti şi Fundaţia de Drept şi Relaţii Internaţionale "Nicolae Titulescu" în cooperare cu Editura "Pro Universitaria".  


Colegiul de coordonare ştiinţifică

-Ion Neagu, profesor universitar dr.
-Viorel Cornescu, profesor universitar dr.
-Gabriel Boroi, profesor universitar dr.

Colegiul de redacţie
-Mircea Damaschin,
lector universitar dr., Editor LESIJ
-Serghei Mărgulescu, profesor universitar dr., Editor LESIJ.ES (Lex ET Scientia International Journal. Seria Ştiinţe Economice)
-Elena Nedelcu, conferenţiar universitar dr., Editor LESIJ.AS (Lex ET Scientia International Journal. Seria Ştiinţe Socio-Administrative)
-Cosmin Olteanu, lector universitar, Editor LESIJ.IT (Lex ET Scientia International Journal. Seria Informatica)
-Alexandra Apostol, Editor asistent

 
Contact: lexetscientia@univnt.ro